Rekisteri- ja Tietosuojaseloste
1.1.2018
Henkilötietolaki (523/99) 10§

 

1) Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Joonas Pääkkönen
Messuportinkatu 4b 29
70840 Kuopio
Puhelin: 0405292978
Sähköposti: hyvinvointipalvelutJP@gmail.com

2) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Koulutettu hieroja Joonas Pääkkösen potilasasiakirjat muodostavat henkilörekisterin ja perustuvat Lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista sekä Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen potilasasiakirjoista. Rekisterin käyttötarkoitus on koulutettu hieroja Joonas Pääkkösen potilaiden terveyden ja sairaudenhoito.

3) Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja näihin liittyvistä tiedoista

Rekisterissä on kaikki koulutettu hieroja Joonas Pääkkösen potilaat.

Rekisteriin merkitään

1.    potilaan nimi, syntymäaika, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot
2.    saapuneiden tietojen osalta saapumisajankohta ja lähde
3.    alaikäisen potilaan osalta huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot sekä täysi-ikäisen potilaalle määrätyt lailliset edustajan nimi ja yhteystiedot
4.    hoidon suunnittelun, toteutus ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot

Rekisteriin voidaan merkitä myös tarvittaessa

5.    potilaan ilmoittaman lähiomaisen tai muun yhteyshenkilön nimi, mahdollinen sukulaisuussuhde ja yhteystiedot
6.    potilaan äidinkieli ja asiointikieli
7.    potilaan ammatti
8.    potilaan työnantajan vakuutusyhtiö
9.    vakuutusyhtiö, jos hoidon mahdollisesti maksaa vakuutusyhtiö
10.  tietojen luovuttamisesta koskevat potilaan suostumukset

Potilaan tietojen rekisteristä poistetaan, kun on kulunut 12 vuotta potilaan kuolemasta tai jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä tai 12 vuotta hoidon päättymisestä.

4) Tietojen luovutus

Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn luvalla tai terveydenhuollon valvovien viranomaisten (Valviria, Avi) lakiin perustuvasta vaatimuksesta.

5) Rekisterin suojaus

Rekisteri säilytetään arkistoituna lukitussa tilassa, johon sivullisilla ei ole pääsyä. Rekisteri säilytetään koulutettu hieroja Joonas Pääkkösen asunnossa osoitteessa Messuportinkatu 4b 29, 70840 Kuopio.